เว็บฝากรูป ฝากรูป อัพรูป
ปิดให้บริการชั่วคราว

มีข้อตกลง ดังนี้

  • รองรับการอัพรูป 4 ชนิด คือ PNG JPG/JPEG BMP GIF
  • ห้ามอัพโหลดรูปที่ผิดลิขสิทธิ์เด็ดขาด
  • ห้ามอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะผิดกฏหมาย
  • หากรูปภาพไม่ถูกใช้งานใน 60 วัน ระบบจะลบรูปภาพทิ้งทันที
  • สามารถอัพโหลดได้พร้อมกันไม่เกิน 10 ไฟล์
  • รองรับไฟล์ได้สูงสุด 1MB